Arrangører

FORENINGEN FOR ØKOLOGISK JORDBRUGSSAMVIRKE

Foreningen arbejder for medvirke til at udvikle en lokal regenerativ jordbrugsdrift gennem aktiviteter, som skal fremme biodiversiteten i området, tilbyde medlemskurser i teori og praksis i fht regenerativt landbrug, skabe samarbejde med virksomheder og institutioner med interesse for naturen og fremme den lokale forankring. Foreningen blev dannet i 2018 og er opstået omkring virksomheden Peters Gartneri, som driver landbrug og gartneri. I Peters Gartneri dyrkes der grøntsager, krydderurter, spiselige blomster, frugter og bær. Produktionen sker med respekt for naturens kredsløb og med det regenerative landbrug for øje. FØJS og Peters Gartneri samarbejder om at skabe en relation mellem jordbruger og forbruger, hvor vi med hver vores forudsætninger kan bidrage til at skabe de bedste betingelser for et bæredygtigt jordbrug. Du kan læse mere om Peters Gartneri på: www.petersgartneri.dk

Foreningen Ajstrup Bio og Energilaug

-består af en samling lokale beboere, lods-ejere, sommerhusejere og naboer, som er gået sammen om at skabe en varig bæredygtig forandring i vores lokalområde. Vi har samlet os om at skabe mere vild natur og mere vedvarende energi – mere naboskab og fællesskab – og mere frihed og handlekraft. Det gør vi ved at omlægge og tage vare på jord til fremme for biodiversitet og udvikle metoder til cirkulær økonomi og regenerativt landbrug på grundlag af stedets ressourcer. Du kan læse mere om Ajstrup Bio og Energilaug på: nabodrevetnatur.dk

Peters Gartneri dyrker økologiske grønsager, urter, korn, frugt, bær, blomster og har kvæg på 17 ha jord fordelt på 4 marker: marken overfor Ajstrup camping, marker på begge sider af Ørnevænget og en æbleplantage på Fløjstrupvej. Desuden har vi lager og værksted i bygningerne ved Mariendal Gården og drivhuse der og på Fløjstrupvej. Marken i Ajstrup er lejet af privat ejer, markerne ved Mariendal er lejet af Aarhus Kommune. Æbleplantagen er lejet af en privat ejer. Virksomheden Peters Gartneri ejes af Peter Kirk-Haugstrup. På markerne anvender vi regenerative dyrkningsmetoder, så vi får genopbygget jordens oprindelige økosystem af mikroorganismer. Det vil sige, at vi rører jorden så lidt som muligt, vi pløjer ikke og vi sørger for efterafgrøder eller mere varierede sædskifter. Sigtet med disse systemer er at højne jordens frugtbarhed og organiske indhold over tid. Du kan se mere på; www.petersgartneri.dk

Peter i Marken

BEDER MALLING EGNSARKIV

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie. Vi modtager gerne arkivalier fra personer eller om egnen. Er du i tvivl, om dine arkivalier har interesse for os, så spørg venligst. Mange værdifulde arkivalier går tabt i oprydning! Om hundrede år er alting ikke glemt – men gemt i Lokalarkiverne. Du kan læse mere om arkivet på: bedermallingarkiv.dk

BEBOERNE PÅ MARIENDAL