Foredrag

Henover dagen kan du høre en række spændende oplæg som vi har samlet i seks temaer. De seks temaer præsenteres af både profesionelle forskere, eksperter, kommunale samarbejdspartnere og virksomheder, samt lokale foreninger og beboere, som vi arbejder sammen med.

Der er et begrænset antal pladser til foredragene, der fordeles efter først-til-mølle.

11.00 Velkomst ved Samlingskraft.dk og festivalens partnere.

11.00-12.00 Tema 1: Gårdens historie og bygningskultur (foregår i nr 39)

Fernisering af udstilling med historiske billeder og interaktiv tidslinje præsenteret af Kirsten Williams, arkivleder Beder-Malling Egnsarkiv og Kirsten Rejmers, beboer på gården. Herefter foredrag:

“Livet på Mariendal set fra hovedbygningen og fra sidebygningerne, 1860-1960” ved Kirsten Williams, arkivleder Beder-Malling Egnsarkiv.

”Aarhus Kommune som jorddrot – Mariendal Gårdens historie siden 1950” ved Peter Trolle, afdelingsleder, Aarhus Kommune.

“Mariendal i nyere tid – del dine minder”. Besøg minde-tidslinjen der hænger på på hovedhuset og del dine historier om stedet. Ved Kirsten Rejmers, beboer i hovedhuset.

12.00-14.00 Tema 2: Regenerativt landbrug – sund jord, biodiversitet, klima (foregår i nr. 37)

”Mariendal – et borgerstøttet regenerativt landbrug.”

Præsentation af et nyt pilotprojekt, hvor borgere og landmand vil teste fem såkaldte regenerative dyrkningsprincipper og sammen med forskere og eksperter undersøge, om man kan måle og dokumentere om den måde at dyrke jorden på kan bidrage til øget biodiversitet og mindre CO2 reduktion. Præsenteret af Foreningen for Økologisk Jordbrugssamvirke, (FØJS) Aarhus Kommune, Peters Gartneri, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut.

”Livet i jorden – biodiversitet og sund jord”.

Biodiversiteten nede i jorden er enorm. Små rundorme og større regnorme, mider og springhaler, bakterier og svampe og mange andre organismegrupper samarbejder i komplekse netværk. Vi ved, at deres samspil er altafgørende for jordens sundhed, men der er rigtig meget, som vi slet ikke forstår endnu. 

Helle Hestbjerg er konsulent ved Teknologisk Institut og arbejder med biodiversitet i jord og forskellige tiltag, som kan fremme jordens sundhed. Helle arbejder med EU projektet SOIL GUARD. Peters Gartneri er en del af dette internationale netværk.

 Dyrkbar jord for fremtiden – hvordan værd(i)sætter vi den?”  

Med udgangspunkt i Peters Gartneri og indsigter fra en undersøgelse af lokale kundebønder præsenter lektor Martin Thorsøe og forskningsassistent Kasper Krabbe, Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og EU projektet Soilvalues.

Efter foredragene kan man komme med Peter Kirk-Haugstrup på markvandring og se og høre afgrøder og om de regenerative dyrkningsforsøg og møde kursister og kundebonder (se under Aktiviteter)

14.00-17.00 Tema 3: Biodiversitet og energi (foregår i nr. 37)

Vedvarende energi i Aarhus syd

“Skal alle sommerhuse i Mariendal have en el-lader til el-biler …eller skal vi have en fælles ladestation? Fremtidens energi udfordringer for Aarhus syd?”

Præsenteret af Klaus Hieronymus Stenger, fra AURA-Energi, E-mobilitet.

En væsentlig del af den grønne omstilling er at få flyttet transporten fra fossil energi til vedvarende energi, eksempelvis el. Mængden af elbiler stiger eksplosivt, og det stiller nogle krav til infrastrukturen indenfor ladestationer/-muligheder. Både for borgere i lokalsamfundene og for de turister og gæster, der kommer på besøg i ferielandet. Ved Vestkysten og flere steder på Østkysten er det en decideret faktor for valg af ferieresidens for særligt de norske turister, at ladeinfrastrukturen er i orden. Hvordan ser det ud i Mariendal?

”Nabodrevet Natur og biodiversitet”.

Hør om hvordan fire familier gik sammen for at omlægge landbrugsland til Biodiversitet i Ajstrup Bio og Energilaug.

”Kommunen omstiller – hør om Aarhus Kommunes biodiversitets-projekter i Mariendal, Ajstrup, Fløjstrup og Beder, Malling.” 

Præsenteret af Biolog Peter Søgaard, specialkonsulent, Aarhus Kommune

”Mine ture langs Fjorden” 

Præsenteret af musiker, fortæller og troubadour Christian Foged, som fortæller om sine mange års vandringer langs Norsminde Fjord. Han krydrer oplægget med musik og sang.

13.30-15.30 Tema 4: Indre bæredygtighed (foregår i hovedhuset)

15.30-16.30 “Historien om æblesorter, pesticider og gmo.”

Boris Wortmann fra De-Gamle-Sorter – specialplanteskolen for frugt og nøddetræer.

”Indre bæredygtighed og global bæredygtighed.”

Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark og beboer i hovedhuset præsenterer og gennemgår de nye Inner Development Goals (IDG), som man også kan kalde De indre Verdensmål, og som sidste år blev anerkendt af FN. Baggrunden for målene er at, hvis vi skal indfri FN´s 17 verdensmål og gennemføre en global bæredygtig omstilling, så kan det ikke ske uden at der samtidig sker en indre menneskelig udvikling.  Per giver også en grundlæggende introduktion til FN´s verdensmål, baggrunden for at vi har fået dem og, hvordan de er relevante for os hver især

17.00- 18.00 Tema 5: Plantebaseret mad (flyttes måske til middagen)

”NATURLI’ – hvordan får vi danskerne til at spise mere plantebaseret?

Oplæg ved Stella Staunstrup, medlemschef Plantebranchen og Henrik Lund, direktør Naturli`